Hướng dẫn sử dụng Mailing List trên cPanel

Mailing List là một danh sách chứa các địa chỉ e-mail được tạo ra theo một chủ đề nào đó nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng như địa chỉ e-mail của một công ty, một tổ chức hay đơn giản là của một nhóm người. Mailing List giúp cho những người sử dụng có thể gửi e-mail đến tất cả mọi người tham gia chung một Mailing List cùng lúc.

Bước 1 : Để cài đặt Mailing List trong cPanel bạn cần truy cập vào trang quản lý của cPanel.

Bước 2 : Ở phần quản lý E – mail bạn có thể thấy mục Mailing List. Bạn hãy truy cập vào mục Mailing List để tiến hành cài đặt.

Bước 3 : Điền thông tin theo yêu cầu vào chỗ trống.

Giao diện Mailing List cho phép bạn tạo Mailing List với các thông số sau :

List Name : Tên của Mailing List mà bạn muốn tạo.

Password : Điền mật khẩu Mailing List của bạn.

Password (Again) : Điền lại mật khẩu để xác nhận.

Access Type : Cho phép bạn lựa chọn Mailing List ở chế độ Public hoặc Private.

Chế độ Public : Ở chế độ này ai cũng có thể tham gia Mailing List và xem danh sách những người tham gia.

Chế độ Private : Chế độ này những người muốn tham gia Mailing List cần có sự chấp nhận của tài khoản Administrator của Mailing – List để tham gia.

Ví dụ ở đây mình tạo Mailing List có tên là minhtuan2 và chọn chế độ Public và khi tạo thành công sẽ có thông báo như sau.

Ở phần @tuan123456.com sẽ là tên domain của bạn.

Bước 4 : Quản lý Mailing List.

Để quản lý Mailing List bạn có thể nhấn vào Manage để xem bảng quản lý.

Giao diện của trang quản lý Mailing List.

Một số tính năng của trang quản lý như :

Membership Management…Section cho phép quản lý user tham gia Mailing List, gửi lời mời hay chấn nhận yêu cầu tham gia của user.

Password : Cho phép chỉnh sửa mật khẩu.

Privacy options : Thiết lập chế độ bảo mật cho Mailing List

Auto-responder : Thiết lập cấu hình tự động gửi e-mail theo yêu cầu của người sử dụng.

Archiving Options : Thiết lập về chế độ lưu trữ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *