Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 14

Webmin là một mã nguồn mở, dựa trên web công cụ quản trị hệ thống cho Unix / Linux. Sử dụng Webmin, bạn có thể thiết lập và cấu hình tất cả các dịch vụ như DNS, DHCP, Apache, NFS và...