Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 14

Webmin là một mã nguồn mở, dựa trên web công cụ quản trị hệ thống cho Unix / Linux. Sử dụng Webmin, bạn có thể thiết lập và cấu hình tất cả các dịch vụ như DNS, DHCP, Apache, NFS và...

Hướng dẫn cài đặt Varnish cấu hình cho Apache hoặc Nginx trên Centos 7

Varnish cahe là là mã nguồn mở được thiết kế cho các trang web động có nội dung nặng. Varnish giống như 1 bộ nhớ cache của apache hoặc nginx. Varnish thường được sử dụng bởi cấu hình cao,các trang web có lưu lượng cao...

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Varnish với Apache trên Ubuntu 14

Varnish Cache là một ứng dụng tăng tốc web cũng được biết đến như một reverse proxy caching HTTP. Nó được thiết kế cho nội dung nặng về các trang web động cũng như các API được tiêu thụ mạnh. Varnish được sử...